JOGI NYILATKOZAT

Az Unilever Csoport* jelen webhelyére történő belépésre és annak használatára a következő feltételek, valamint Anglia és Wales törtvényei érvényesek.
1. Szerzői jog
2. Védjegyek
3. Értékpapírok
4. Tartalom
5. Kapcsolódó webhelyek

1. Copyright

Copyright © Unilever Group. Minden jog fenntartva. A webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogai, a Unilever vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy azok a megfelelő tulajdonos engedélyével kerültek a webhelyre.
Önnek jogában áll a webhelyet böngészni és egyes részeit kinyomtatni, merevlemezre letölteni, továbbá más személyekkel megosztani, feltéve hogy azt nem kereskedelmi célból, kizárólag tájékoztató jelleggel és személyes használatra teszi. Tilos kereskedelmi célokra értékesíteni vagy terjeszteni a webhelyet, illetve annak bármely részét, valamint tilos módosítani a webhelyet, vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, közleménybe vagy webhelybe, akár nyomtatott formában, akár elektronikus formában, beleértve a harmadik fél webhelyén történő posztolást. Egyéb licenc vagy jog nincs engdélyezve.

2. Védjegyek

A webhelyen megjelenített minden védjegy tulajdonosa vagy engedélyezett felhasználója az Unilever csoport.
A webhelyen található termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem jelent az adott termék vagy szolgáltatás értékesítésére vagy szállítására vonatkozó ajánlatot, továbbá nem jelenti azt, hogy a termék vagy szolgáltatás minden országban elérhető, illetve a termék vagy szolgáltatás neve, leírása vagy specifikációi ugyanazok, mint amik a webhelyen szerepelnek. A termékek vagy szolgáltatások elérhetőségét vagy alkalmasságát érintőm konkrét tanács a helyi Unilever csoportba tartozó vállalattól vagy érintett terjesztőtől kérhető.

3. Értékpapírok

A webhelyen szereplő információk egyike sem jelent felhívást a Unilever csoportba történő befektetésre. A részvények értéke és az azokból származó jövedelem egyaránt csökkenhet és növekedhet, illetve előfordulhat, hogy a befektetők nem jutnak hozzá az eredetileg befektetett összeghez. A múltbéli teljesítmény nem feltétlenül irányadó a jövőbeli teljesítményre nézve.

4. Tartalom

A jelen webhelyen szereplő információkat a lehető leggondosabban állítottuk össze, ugyanakkor azok kizárólag általános tájékoztatást szolgálnak. Nem használható alapként semmilyen célra, továbbá az Unilever nem vállal felelősséget vagy szavatolja azok helyességét vagy teljességét. A részvények értéke és az azokból származó jövedelem egyaránt csökkenhet és növekedhet, és előfordulhat, hogy a befektetők jutnak hozzá az eredetileg befektetett összeghez. A múltbéli teljesítmény nem feltétlenül irányadó a jövőbeli teljesítményre nézve. Sem az Unilever csoport, sem annak képviselői, alkalmazottai vagy megbízottjai nem vállalnak felelősséget a webhelyre illetve a hozzá kapcsolódó egyéb webhelyre történő belépésből vagy annak használatából származó veszteség, kár vagy kiadás tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan a nyereségvesztét, közvetett, kiegészítő vagy következményes veszteségeket.
Fenntartjuk a jogot jelen webhely előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására, amikor azt megfelelőnek látjuk.

5. Kapcsolódó webhelyek

A webhely különböző pontjain felkínálhat olyan más internetes oldalra vonatkozó automatikus hivatkozást, ami webhelyünk egy adott részére mutat. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Unilever csoportnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Bár az Unilever csoport szándéka, hogy ön elérje azokat a külső webhelyeket, amik számot tarthatnak az érdeklődésre, sem az Unilever csoport, sem képviselői, alkalmazottai vagy megbízottai nem vállalnak semmilyen jellegű felelősséget a külső webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban, melyeket az Unilever csoport nem igazolt vagy engedélyezett. Ha bármely időpontban azt látja, hogy belépett egy másik webhelyre, visszatérhet erre a webhelyre a “vissza” nyílra kattintva, vagy begépelve a domén címét (http://www.unilever.co.uk).
*Az Unilever Group jelentése: az Unilever PLC, az Unilever NV és minden olyan vállalat, amiben ezek egyike vagy mindkettő együtt, közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa vagy ellenőrzi a kiadott részvénytőke nem kevesebb mint 50%-ához tartozó szavazati jogot, illetve közvetlenül vagy közvetve irányítja az igazgatótanács többségének a kinevezését.
A vállalat által regisztrált nevek, számok és címek megtekinthetők itt: